หลักการพื้นฐานของงานบริการงานโรงแรม

– ต้องศึกษาสภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม โรงแรมเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง ส่วนประกอบอื่นของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นส่วนห้องพัก ห้องอาหาร หรือล็อบบี้ของโรงแรมก็เป็นสินค้าเช่นกัน ดังนั้นจะต้องจำให้ได้ว่าห้องอาหารนั้นอยู่ชั้นใด เปิดบริหารตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง ห้องจัดเลี้ยงมีกี่ห้อง จุคนได้เท่าไร ร้านค้าในโรงแรมมีสินค้าประเภทใดบ้าง ตั้งอยู่ที่ใด เปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง

– ต้องจำชื่อบุคคลสำคัญของโรงแรม ต้องจำชื่อผู้จัดการและหัวหน้าแผนกของตน สภาพของโรงแรมโดยสังเขป และที่อยู่ของโรงแรมอย่างละเอียด

– ต้องรักษากฎระเบียบของงานโรงแรมอย่างเคร่งครัด ปกติคนเรามักจะไม่ชอบการบังคับ แต่งานต่างๆ ของโรงแรมจะดำเนินไปได้ด้วยดี จะต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคน ดังนั้นพนักงานจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรม เช่น ตอกบัตรเวลาทำงาน รักษาเวลาเปลี่ยนกะอย่างเคร่งครัด ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณที่งดสูบบุหรี่ ไม่ใช้โทรศัพท์ติดต่อเรื่องส่วนตัว เป็นต้น โดยทั่วไปการปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดนั้นถ้าหากทำจนเคยชินแล้วก็ไม่ใช่เรื่องลำบากแต่อย่างใด

– ต้องจำชื่อโรงแรมอย่างถูกต้อง ชื่อที่เรียกกันทั่วไปกับชื่อทางการของโรงแรมมักจะต่างกัน พนักงานงานโรงแรมจึงจำเป็นต้องจำชื่อโรงแรมทั้ง 2ชื่อให้แม่นยำ

– ต้องศึกษาประวัติของโรงแรม จะต้องจำประวัติของโรงแรมโดยคร่าวๆ เข้าใจแนวความคิดในการสร้างโรงแรมของผู้ก่อตั้งและการพัฒนาของโรงแรม ในเวลาต่อมาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในโรงแรมของตน จะมีส่วนช่วยในการสร้างความกระตือรือร้นในการทำงานโรงแรม

การดำเนินงานที่ดีที่สุดของโรงแรมก็คือการทำให้แขกที่มาพักได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรมให้มากที่สุด การที่จะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องอาศัยพนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจ